ofis akustiği

Açık planlı ofisler, çok sayıda çalışanın bir arada olduğu mekanlardır. Özellikle gürültü açısından gereken denetim sağlandığında, bir açık planlı ofiste, çalışma ortamı olarak oldukça yüksek verimin sağlanması olanaklıdır. Bu tür mekanlarda bölme duvarları bulunmadığı için, konuşmadan, telefondan ve büro araç-gereçlerinden kaynaklanan sesler rahatsız edici olabilir. Bir açık planlı ofiste uygun akustik ortamın oluşabilmesi için yeterli konuşma gizliliğinin, anlaşılabilirliğinin ve kabul edilebilir gürültü düzeyinin altında kalan gürültü ortamının sağlanması gerekir.

Bilindiği gibi, uzun süre gürültülü ortamlarda bulunan kişilerde fizyolojik ve psikolojik açıdan birtakım sorunlar görülebilir. Öte yandan, gürültü nedeniyle, iş hayatını doğrudan etkileyen dikkatin dağılması, verimin azalması gibi birtakım olumsuz etkiler de ortaya çıkabilir. Açık planlı büro hacimlerinde uygun akustik ortamın sağlanabilmesinde önem taşıyan etkenleri aşağıda görüldüğü gibi sıralamak olanaklıdır. • Büro hacimlerinde, gürültü düzeyinin kabul edilebilir değerler altında kalması sağlanmalıdır. Bu açıdan, gerek hacim içinde bulunan gürültü kaynaklarının oluşturduğu, gerekse yapı içinde diğer hacimlerden ve/ya da yapı dışından gelen gürültüler denetlenmelidir. • Karşılıklı konuşmaların ve telefon görüşmelerinin diğer çalışanları rahatsız etmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

ofiste akustik kalite neden önemli ?

Baş ağrısı? Odaklanamama? İletişim sorunları? Endişe? Stres?
Çok sayıda çalışan gibi siz de bu rahatsızlıklardan şikayetçiyseniz, işitme duyunuza daha fazla önem vermenizin zamanı gelmiş demektir.

Herkes iç mekan tasarımından farklı şekillerde etkileniyor. Tasarımcılar ilham verici çalışma alanları oluşturmak ve çalışan memnuniyetini artırmak için 3 ana duyuya odaklanıyor: görme, dokunma ve işitme.

Her birimiz, farklı şekillerde, her an ortalama 2 milyon bit duyusal veri alıyoruz. Bu da içinde bulunduğumuz çevreden ve tasarımdan farklı şekillerde etkilenmemize sebep oluyor. Bazılarımız materyallerin dokusuna, bazılarımız renk ve grafiklere, bazılarımız ise seslere daha fazla odaklanıyoruz.

İşitme duyusu daha hassas olanlar için modern ofis düzeni çoğu zaman zorlayıcı ve rahatsız edici bir hal alabiliyor. İş birliğini, dayanışmayı, karşılaşmaları ve iletişim kurmayı destekleyen açık ofis düzeni, tüm avantajlarına rağmen gürültü üretmeye açık bir ortam oluşturuyor.

Açık ofislerle ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki gürültü seviyesinin rahatsız etmediği çalışan oranı yalnızca %30 ve gürültü, çalışanlardaki stres ve endişe seviyesini yükseltirken çalışma isteği ve memnuniyetini düşürüyor.

ofis akustiği malzemeleri

Ofis akustiği malzemeleri kauçuk tabanlı akustik halı, kumaş kaplı akustik duvar paneli, 3 boyutlu duvar paneli, yüzer tavan paneli, acrux ledli akustik panel, kanopi asma tavan paneli, sarkıt akustik baffle, telefon görüşme kabini, toplantı odası modülü, masa bölücü seperatör, akustik ara bölücü paravan ses yalıtım panelleridir. Hepsinin kendine has özellikleri bulunmaktadır.

akustik yüzer tavan paneli

akustik baffle sarkıt panel

akustik yüzer tavan sarkıt panel